Iowa Okulu (Öğrenme Kuramları)

/ / Kekemelik

Iowa üniversitesi’nde başlayan yaklaşımın  iki temel amacı var; kekemelerin utanç ve anksiyete duygularını azaltmak ve kekeleme yollarını teğiştirmeyi öğretmek. Eski yöntemlerin çoğu kekelemeyi yasaklayarak onu korkulacak ve kaçınılacak bir şey haline getiriyorlar.
Oysa Iowa üniversitesi’ndeki bu bakış açısına göre, kekemeye kekeleyebileceğini, ancak konuşmasını daha da bozacak kaçınma davranışları yani; korku, zorlama, gerilim olmadan kekeleyebilecekleri söylenmiştir. Bu teknik,  kekelemek için konuşma biçimini değiştir diyen görüşten farklı olarak  kekeleme yolunu değiştir  fikrini savunur. Iowa tedavisinin iki temel amacı
vardır; kekemelerin utanç ve anksiyete duygularını azaltmak ve kekeleme   yollarını değiştirmeyi öğretmek.
Bu tedavi serebral baskınlık kuramının gölgesinde gelişmiştir. Beryngelson kekemelerin, konuşmalarına karşı nesnel bir tutum geliştirmelerini amaçlıyordu. Nesnel tutum, kekeleyenlerin konuşmalarıyla ilgili dürüst ve açık bir biçimde diğerleriyle
konuşmaları anlamına geliyor. Negatif egzersiz ile, genellikle istemsiz, kontrolsüz ve bilinç dışı olan kekemelik blokları için kontrol sağlama, farkında olma amacı güdülüyordu.
Burada negatif egzersiz, istemli kekelemektir. Eski yöntemlerin çoğu kekemeliği yasaklayarak onu korkulacak ve kaçınılacak bir şey haline getiriyorlar. Oysa Iowa tedavisinde kekemeye kekeleyebileceğini ancak konuşmasını daha da bozacak kaçınma davranışlarını yani; zorlama, gerilim olmadan kekeleyebilecekleri söylenmiştir. Temel amaç, konuşma korkusunun azaltılmasıdır. Hastalardan, kekelediklerini başka kişilere açıklamaları, korktukları sözcük ve durumların üstüne gitmeleri, bilerek kekelemeleri istenmiştir (İnceer ve Kocadere, 1999). Van Riper, kekemeliyi konuşma korkusundan kaynaklanan öğrenilmiş bir davranış olarak ele almış ve davranışçı teknikler ile değiştirilebileceğini ileri sürmüştür. Van Riper ve Emerick (1990), eski tedavi yöntemlerini, kekemeliği yasakladığı, konuşmayı korkulacak, kaçılacak bir şey haline getirdiği için eleştirmişler ve hızlı iyileşmenin erken rölapsa neden olacağını savunarak, öncelikle kekemelerin konuşmakorkularını azaltılmasının gerekliliğini vurgulamışlardır. Konuşmayı korku, gerilim, zorlanma ve kaçınma davranışlarının bozduğunu savunmuşlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP