Kekemelik; Düşünce, Nefes, Hız, Duygu ve Geçmişte Yaşadığınız Travmatik olayların yaşamınızı olumsuz etkilemesi ile oluşan duygu durum bozukluğudur.

KEKEMELİK ve TEDAVİSİ HAKKINDA TELEVİZYON PROGRAMLARIMIZ

Kekemelik Tedavisinde 5 Boyut Nedir?

01
1-Düşünce Boyutu: Hiçbir kekeme evde, kendi kendine, tek başına konuştuğu zaman sorun yaşamaz. Ama aynı kekeme toplulukta, kalabalıkta, otorite karşısında kekeler. Biz uzman olarak bu negatif düşüncenin nasıl ortadan kaldırılabileceğinin tekniklerini bilişsel terapiler uygulayarak öğretiyoruz.
02
2-Nefes Boyutu: “Derin bir nefes alın” dediğimiz zaman genellikle göğüs nefesi alırsınız. Kekemelerin yüzde yüzü göğüs nefesi alırlar. Boğazımızın altında adem elması dediğimiz bir çıkıntı vardır ve bu çıkıntının 2.cm altında ses tellerimiz vardır. Göğüsten nefes aldığımızda ses tellerinde baskı ve blok oluşur bundan dolayı takılırsınız. Doğru nefes nasıl alınır, ne kadar alınır? Kelimenin başında mı, sonunda mı alınır? Sonunda mı, ortasında mı, başında mı verilir? Yani bilimsel nefes yöntemlerini bilmeniz gerekir.
03
3-Hız Boyutu: Düşünmenin ve konuşmanın bir hızı vardır. Normal insanlarda düşünme ve konuşma hızı paralel gitmektedir. Örneğin; ben bir saniyede 5 kelime düşünüyorsam, kekeme bir saniyede 25 kelime düşünür. Ben 5 kelimeden birini seçip konuşurken kekeme 25 kelimeden bir tanesini seçip konuşmak durumundadır. Kekemelikte bunu başaramayıp bocalamaya başlarsınız ve şey, yani, eee, mesela gibi asalak sesleri kullanırlar. Düşünme hızıyla, konuşma hızını nasıl birbiriyle eşitleyeceksiniz? Biz bunun teknik ve taktiklerini öğretiyoruz.
04
4-Duygu Boyutu: Kekemeler genellikle sakin ve huzurlu olduklarında güzel konuşurlar. Gerildiklerinde ve heyecanlandıklarında hemen takılırlar. Biz olumsuz duygu yaşayan kekemelere duygusal boşalım tekniklerini öğretiyoruz. Bu tekniği kullandığınızda daralma bunalma, sıkıntı vb. bütün olumsuz duygulardan dakikalar içinde kurtulursunuz.
05
5-Travmatik Olaylar Boyutu: Çocukluk döneminde yaşadığınız olumsuz olaylar örneğin 3 yaşında korktunuz ve kekeme oldunuz. İlkokulda öğretmeniniz tahtaya kaldırdı ve takıldınız. Size güldüler, kendinizi kötü hissetiniz. Bilinçaltına kodlanmış, bastırılmış olumsuz olayları hipnoz ile temizliyoruz böylece travmatik olaylardan kurtuluyorsunuz.

Kekemelik ve Tedavisi Hakkında Yazılarımız

 • in Kekemelik

  Kekemelik Terapi Tekniğimiz

  1993 yılından beri profesyonel olarak kekemelik tedavisiyle uğraşıyoruz. Uyguladığımız teknikler bütüncüldür. Terapi sürecinde yüzlerce teknik öğretiriz. Bilimsel ve profesyonel çalışırız. Şimdiye kadar binlerce insan aldık, tedavi ettik ve gönderdik. Şunu kesinlikle söyleyebiliriz; kekemelik yüzde yüz tedavi edilebilecek bir sorundur. Bunun için k...
 • in Kekemelik

  Tarihte Kekeme Ünlüler

  Kekemelik; medenî milletlerin hayat şartlarından doğmuş, fertlerin medenî hayatları ve kültür seviyeleriyle ilgili yeni bir sorun değildir. Kekemelik, insanlık tarihi kadar eskidir. Musevilerin tarihinde çok önemli bir rol oynamış bulunan Musa Peygamber’in kekeme olduğu İncil’de yazılıdır. (Ayet IV. 10-16). Keza, Aristotel, Virjil, İmpa...
 • in Kekemelik

  Kimler Tedavi Olabilir

  KİMLERİ TERAPİYE ALMIYORUZ. Biz her gelen insanı terapiye almıyoruz. – 9 yaşın altındaki çocukları – Okuma-yazma bilmeyenleri – Zihinsel engellileri – 70 Yaşın üstündekileri tedaviye almıyoruz. Bu saydıklarımızın dışında kalan her insan kesinlikle iyileşebilir. Her iş bir emek,çaba,gayret ister. Bu terapide bunları gerektiri...
 • in Kekemelik

  Kekemeliğin Çeşitleri

  Biz kekemeliği kendi içinde 5’e ayırıyoruz: a-Düşünce Kekemeliği : Bu kekemelik çeşidinde negatif düşünce çok baskındır. 26 yaşında bir kekeme görüşmeye gelmişti. 1 saat görüştük ama çok az takıldı. Aynı kişi ertesi gün annesi ile beraber geldi. Annesinin yanında hiç konuşamıyordu. Yabancı insanlarla çok rahat konuşurken kendi akrabası olduğunu bil...
 • in Kekemelik

  Kekemeliğe Tıbbı Yaklaşım

  Kekemeliğe tıbbi yaklaşım kekemeliğe tıbbi bir bozukluğun neden olduğu görüşü 1930? lu yıllarda oldukça yaygınlaşmış ve kekemeliğin bedensel bir bozukluğun bir belirtisi olduğuna inanılmış ve bu nedenle kekemelerdeki solunum, kalp atış hızı, kan basıncı, beyin dalgaları, refleksler ve bazal metabolizma ile ilgili bir çok araştırma yapılmıştır.Ancak...
 • in Kekemelik

  Yaklaşma Çatışma Kaçınması (Öğrenme Kuramları)

  Sheehan (1958) kekemeliği, konuşma isteği ile sessiz kalma isteği arasındaki yaklaşma-kaçınma çatışması olarak açıklamaktadır. Sheehan, ebebeyinlerin çocukların konuşmasındaki yetersizlikleri ayıklamalarının bu çatışmanın temelini oluşturduğunu bildirmiştir. Sheehan kuramını geliştirirken; Johnson’ın kekemeliğin öğrenilmiş bir kaçınma davranı...
 • in Kekemelik

  Serebral Baskınlık Kuramı

  20. yüzyılın başlarındapsikanalitik kuram doğrultusunda, kekemeliğin, “ruhsal” bir bozukluktan (nevroz) kaynaklandığı görüşünün taraftar kaybetmesiyle birlikte, bozukluğun nörolojik kökenli olduğu görüşü ortaya atılmış ve kısa bir süre için de olsa  geniş ölçüde kabul görmüştür. Travis, kekemeliğe beynin bir yarısının diğer yarısı üstün...
 • in Kekemelik

  Psikanalitik ve Bilişsel-Davranışçı Görüşler

  Psikanalitik ve bilişsel-davranışçı görüşler Psikoanalitik kuramda, kekemeliğin bireyin psikolojik öYküsündeki çatışmalardan öne sürülmüştür. Ancak bu durumu destekleyecek deneysel çalışmalar yetersizdir ve kişilikle ilgili yapılan çalışmalarda duygusal rahatsızlıkların veya nevrozun, kekemeliğin nedenselliğiyle ilişkisi olmadığı bulunmuştur. Freud...
 • in Kekemelik

  Nörobiyolojik Mekanizmalar

  West (1958), kekemeliğin duygusal strest ile tetiklenebilen nöbetlerin eşlik ettiği, epilepsiyle ilişkili konvülsif bir bozukluk olduğunu düşünmüştür. West, kuramını kekemeliği olan kişilerde kekeleme anında gözlenen kan-şeker dengesizliğiyle ilişkilendirmiştir. Bu kuram, kekemelikle ilişkili nöro-psikolojik, beyin dalgaları, kan kimyası, bazal met...
 • in Kekemelik

  National Center For Stuttering (Ncs) Kekemelik Kuramı

  National center for stuttering (ncs) kekemelik kuramı Amerika birleşik devletlerindeki ulusal kekemelik merkezi, kekemeliğin, ses telleri üzerinde odaklaşan gerilimden kaynaklandığına ilişkin görüşünü, yaptıkları klinik gözlemler ve araştırma bulguları doğrultusunda oluşturmuştur. Temel gerilim kaynakları ortaya çıktığında, ses tellerini kilitleme ...
 • in Kekemelik

  Klasik Koşullanma Kuramı (Öğrenme Kuramları)

  Klasik koşullanma kuramı (öğrenme kuramları) Klasik koşullanma kuramına göre kekeleyen birey, konuşmayı; anksiyete,korku ve sitres gibi olumsuz duygu durumlarıyla birleştirmektedir. Konuşma zorluklarının anksiyeteyi arttırdığı, bu durumun sonucunda da konuşmada kesintilerin ortaya çıktığı belirtilmektedir. olumsuz duygular klasik koşullanmakta böyl...
 • in Kekemelik

  Kekemelik ve Nlp

  Nlp’nin bir çok tanımı yapılabilir. Bunlardan bir kaç tanesini sıralayalım. Nlp: ‘Beynin öğrenmeyi ve deneyimi nasıl kodladığı ile ilgili bilim.’ Nlp: ‘Hayatın kalite ve etkinliğini geliştirme aracı olarak Davranışları etkileyen kalıpların tesbitine ve kullanılmasına odaklanan bir bildirişin modeli. Nlp: ‘Bir insanın, ...
 • in Kekemelik

  Kekemelik ve Eft, Emdr

  Gary Craig Stanford üniversitesi mezunu bir mühendistir. 90’lı yıllarda Bu tekniyi geliştirmiştir. Eft bir enerji psikolojisi tekniyi diye tanımlanmaktadır. Eft ye iğnesiz akapunkturda diyenler vardır. Duygusal boşalım tekniyi de demek mümkündür. Enerji bedenimizdeki enerji akımının durağanlığı ve blokajları eft ile yeniden düzenlenebilir. Em...
 • in Kekemelik

  Kekemelik ve Diğer Enerji Teknikleri

  Enerji tekniklerinin temel görüşü; her varlık, evrensel yaşam gücü ile varlığını sürdürür. Bu yaşam enerjisi bedene çakralar yoluyla akar. Beden içerisinde bu enerjinin akış yollarına meridyenler ve bedenin çevresindeki enerji alanına da avra denir. Yaşam enerjisi hücrelere ve organlara sürekli akarak, onları tazeler ve çalışmaya devam etmelerini s...
 • in Kekemelik

  Iowa Okulu (Öğrenme Kuramları)

  Iowa üniversitesi’nde başlayan yaklaşımın  iki temel amacı var; kekemelerin utanç ve anksiyete duygularını azaltmak ve kekeleme yollarını teğiştirmeyi öğretmek. Eski yöntemlerin çoğu kekelemeyi yasaklayarak onu korkulacak ve kaçınılacak bir şey haline getiriyorlar. Oysa Iowa üniversitesi’ndeki bu bakış açısına göre, kekemeye kekeleyebil...
 • in Kekemelik

  Geribildirimde Bozulma Kuramı (Öğrenme Kuramları)

  Geri bildirimde bozulma kuramı (öğrenme kuramları) Gecikmiş işitsel geribildirim etkisi ile tedavi (Delayed auditory feedback- daf); görüşü, kekeleyenlerin kendi seslerini nasıl duydukları ile ilgilidir. Bu değişik kuramın kaynağı gecikmiş işitsel geribildirim etkisi ve beyaz ses etkisi olarak iki yeni olgunun ortaya çıkarılması olmuştur. Beyaz gür...
 • in Kekemelik

  Edimsel Koşullama (Öğrenme Kuramları)

  Edimsel koşullama yaklaşımını savunanlar bağzı tekrarlama ve uzatmaların tüm insanlarda (daha çok çocuklarda) gözlendiğinden ve iletişimsel stres anında meydana geldiğinden yola çıkarak kekemeliği tamamen pekiştreç ile açıklamaktadırlar. blank_pageBu yaklaşıma göre tekrarlamaların aileden arzu edilen ilgiyi çekmek ve dinleyicinin ilgisini kaybetmem...
 • in Kekemelik

  Diagnozojenik Semantojenik (Tanı Kökenli Kuram)

  Wendell Jhonson’nın diagnozojenik-semantojenik? kuramı, 1940-1970 yılları arasında en yaygın olarak benimsenen kekemelik kuramıydı. Diagnozozjenik kurama göre konuşmadaki takılmalar   normaldir, ancak takılmalardan kaçınma sonucu oluşan blok ve zorlanma davranışları konuşma bozukluğunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Johnson tüm çocuklar ...
 • in Kekemelik

  Beklentisel Kaçınma Tepkisi Kuramı (Öğrenme Kuramları)

  Beklentisel kaçınma tepkisi kuramı (öğrenme kuramları) Jhonson’in “beklentisel zorlanma” zorlanma olarak da adlandırdığı bu görüşe göre kekemelik çocuğun normal takılmalardan kaçınma çabasıdır. Bu görüşe göre kişinin “zor” olarak algıladığı kelimelerle karşılaşınca takılmamak için çabalaması kekemeliğin ortaya çıkmasın...
 • in Kekemelik

  Kekemelik Tedavisi

  ...
TOP