01
ALT ISLATMA NEDİR? Enürezis, halk arasında 'gece işemesi' olarak da bilinen, 3 - 4 yaşlarından sonra çocuklarda gece veya gündüzleri yinelenen istem dışı idrar kaçırma problemidir.  Alt ıslatma (enürezis), çocuğun sosyal uyumunu, aile ilişkilerini ve bütünüyle ruh sağlığını olumsuz etkileyen bir sağlık sorunudur. Çocuğun gece veya gündüz uyku sırasında yada uyanıkken idrarını tutamaması , altını ıslatmasına neden olur. Genelde çocuklar 2-3 yaşlarına kadar altlarını ıslatırlar. Gündüz kontrol  2 yaşında gece kontrolün ise 3.5-4.5 sağlanması gerekir. Bu yaşlarda çocuk halen altını ıslatıyorsa patolojik bir durumdan söz edilebilir. Bu yaştan önceki dönemlerde çocuğun altını ıslatması , patolojik açıdan bir değer taşımaz. Çünkü çocuğun gelişimsel temposu gereği çocuk , yeterli fizyolojik olgunluğa erişmemiştir.
02
ALT ISLATMANIN ÇEŞİTLERİ Alt ıslatma iki şekilde karşımıza çıkar. Birincisi çocuk idrar kontrolünü hiç kazanmamıştır .4 -5 yaşını geçmesine karşın altını ıslatmaya devam etmektedir.Bu durum organik kökenli yada gelişme geriliğine bağlı olabileceği gibi,ailenin verdiği tuvalet eğitiminin yetersizliğinden de kaynaklanabilir. Organik kökenli nedenler arasında herhangi bir hastalık ya da bazı anormallikler sayılabilir.Gelişme geriliği olan çocuklar,yaşıtlarına göre daha geç olan gelişimlerde koşul olarak idrar kontrolü ve tuvalet alışkanlığını da geç kazanırlar. İkinci olarak karşımıza çıkan alt ıslatma tipi de,çocuğun 2 – 3 yaşlarında kendini kontrol etmeyiöğrendikten sonra yeniden altını ıslatmaya başlamasıdır. Burada yine organik nedenler ( geçirilen kaza ya da hastalıklar çocuğun idrar kontrolünü kaybetmesine neden olabilir. ) söz konusu olabileceği gibi psikolojik nedenler daha ağırlıktadır. Çocukta alt ıslatmanın organik bir sebebi olabileceği gibi psikolojik yönü daha ağır basmaktadır. Alt ıslatmanın ardındaki psikolojik nedenler,çocuğun düşüncesinde açık biçimde yer almaz
03
ALT ISLATMA TEDAVİSİ . Bunlar çocuğun kendine bile itiraf edemediği sorunlardır. Bu sorunlar tedavide ortaya çıkarılarak çözümlenmeye çalışılır. Diğer yandan da terapi ilaç tedavisiyle de desteklenebilir. Merkezimizde aile terapisi, PSİKOTERAPİ uygulanmakta… En önemlisi HİPNOZ SEANSLARINA ALIP   ‘HİPNOTERAPİ’ UYGULUYORUZ. Psikolojik kökenli alt ıslatmaların 5-6 seanslık hipnoterapi  sonucunda iyileşme oranı % 95 civarındadır…Ayrıca yapılan  çalışmalar psikolojik sorunların enürezise, enürezisin de bazı davranış bozukluklarına veya uyumsuzluğuna yol açtığını ortaya koymuştur. Sosyal ve psikolojik bozukluklara sebebiyet vermemesi için de tedavisi zorunludur.Çocuklarda Tuvalet EğitimiTuvalet alışkanlığı kazanma, çocuğun hayatında önemli bir gelişimsel olaydır. Tuvalet eğitimine çocuğun ve anne-babanın hazır olduğu bir dönemde başlanması çok önemlidir.
04
ÇOCUKLARDA TUVALET EĞİTİMİNE NE ZAMAN BAŞLANMALI 1- Çocuk yürüyebiliyorsa, 2- Basit emirleri yerine getirebiliyorsa, 3- İsteklerini kelimelerle konuşarak anlatabiliyorsa, 4- Kendi kendine basit giysileri çıkarabiliyorsa, 5- Genellikle gün içinde 2-3 saat kuru kalabiliyorsa, Tuvalet eğitimine hazır olduğu düşünülebilir.
05
ANNE BABALARA TAVSİYELER Çocuk hasta ise, kabızlık problemi varsa, yaşamında önemli bir değişiklik varsa (yeni bakıcı, yeni kardeş, taşınma, ölüm vb.) anne kendisini gergin, sinirli hissediyorsa, yeterli zaman ayıramayacağını düşünüyorsa tuvalet eğitimine başlamak için uygun zaman beklenmelidir.Çocuğa tuvalet alışkanlığı kazandırılırken anne-babanın yapabilecekleriTuvalet alışkanlığı kazandırılmaya başlamadan önce, anne-babanın bir planı olmalıdır. Eğitime ne zaman, nasıl başlanacağı, ne gibi malzemelerin gerekli olduğu vb. konular önceden belirlemelidir -Tuvalet alışkanlığı kazandırmak ilgi ve zaman gerektirdiği için, anne ve babanın sabırlı olmaları çok önemlidir -Her çocuk tuvalet eğitimi sürecinde ara sıra altına kaçırabilir. Bu durumda çocuğa kızılmamalı, ayıplanmamalı, cezalandırılmamalıdır. Kaslarını kullanmayı öğrenirken kaçırmalar olağandır ve biraz zaman alabilir, -Tuvalet eğitiminin her aşamasında çocukla konuşularak, çocuğu cesaretlendirmek gerekir. -Tuvalet eğitiminin her olumlu aşamasında çocuk övülmeli ve takdir edilmelidir,. -Tuvalet eğitiminde geri dönüşler olabilir. Anne-baba başarısız tuvalet eğitimini otoritelerine direkt bir saldırı olarak yorumlamamalıdırlar. -Çocuk tuvaletini yaptığında kakasından ve çişinden nefret etmesine neden olabilecek (ay ne pis, koktu vb.) sözler söylenmemelidir. -Çocuğun tuvalet eğitimindeki başarısı veya başarısızlığı, hiçbir zaman çocuğun zekasıyla eşdeğer tutulmamalıdır.
06
TUVALET EĞİTİM SÜRECİNDE TAVSİYELER -Başlangıçta çocuğun anne-baba ile birlikte tuvalette bulunmasına, sifonu çekerek, oynamasına izin verilmelidir,-Oyun oynadığı alana oturak konularak incelemesine ve oturağın kendine ait olduğunu anlamasına yardım edilmelidir, -Çocuğun günde bir kez giyinik olarak oturağa oturması sağlanmalıdır, -Daha sonra çocuğun giysilerini çıkartarak oturağa oturması sağlanmalıdır. -Bu aşamalarda korkuları varsa, oturağa oturmak istemiyorsa, kesinlikle zorlanmamalı, hazır olduğu zaman oturması beklenmelidir, -Bu dönemde çocuğa bol, kolay çıkartılabilen giysiler giydirilmelidir,-Çocuğa kakasının veya çişinin nereye gideceği anlatılmalıdır. Bezine kaka yaptığı zaman, oturağa oturtularak bezi çocuğun gözü önünde oturağa boşaltılmalıdır. Bu durum çocuğun oturma ve kaka yapma arasındaki ilişkiyi anlamasına yardım eder. Oturağı tuvalete döktükten sonra sifon çocuğa çektirilip "Güle güle" gibi kelimelerle kakasının gidişini görmesi sağlanmalıdır. Korkuyorsa kesinlikle zorlanmamalıdır.   -Çocuk oturaktayken anne-baba çocuğu yalnız bırakmamalıdır. Çocuğun hoşuna giden masallar anlatılıp, kitap okunarak çocuğun kaygıları azaltılmaya çalışılmalıdır, -Çocuk gündüz düzenli olarak kuru kalıyorsa, evin içinde bezsiz alt çamaşırlarıyla dolaşmasına izin verilmelidir, -Çocuk, çişi geldiğinde oturağı kullanması konusunda cesaretlendirilmelidir, -Çocuk, düzenli olarak yatağa girmeden önce tuvalete götürülmeli ve oturak yatağın yanına-yakınına konularak, çocuğun oturağa kolay ulaşması sağlanmalıdır. -Gece kuruluğu nadiren gündüz kuruluğu ile aynı anda başlayabilse de, çoğunlukla gerçekleşmesi aylar, yıllar alabilir.
07
TUVALET EĞİTİMİNE NE ZAMAN BAŞLANMALIDIR. Tuvalet eğitiminin tamamlanması çocuktan çocuğa değişmekle birlikte çocuğun 5 yaşına kadar altını ıslatmamayı, 4 yaşına kadar da altını kirletmemeyi öğrenmesi beklenir.Tuvalet eğitimi sürecinde geri dönüşler yaşanabilir. Geri dönüşlerde eğitime bir süre ara verilmelidir. Başarısızlık hissine kapılıp, panik olunmamalıdır.
TOP